Home

Reizen ten tijde van covid-19 is erg onzeker. In eerste instantie verleende de Stichting daarom tijdelijk geen subsidies voor een stage of thesis. Echter zien we ook dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn om onderzoek op afstand uit te voeren. Daarom hebben we besloten om wel de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Heb je een innovatief idee om je onderzoek op afstand te realiseren en zoek je financiering? Dan kun je dit via de reguliere aanvraagrondes indienen. Geef hierbij duidelijk aan hoe je waarborgt dat de steun helpt om jouw onderzoeksdoel te bereiken.

Indien PhD kandidaten voorzien dat ze veldwerk uit kunnen voeren op kortere termijn, staan we ook open voor reguliere PhD onderzoeksvoorstellen. 

De Stichting Het Kronendak bestaat sinds 1989 en heeft als doelstelling de kennis over het tropische regenwoud te bevorderen.

Het regenwoud kan in verschillende horizontale lagen ingedeeld worden, zoals de wortel laag, de stam laag en het kronendak. In een tropisch regenwoud is de bovenste laag, daar waar het meeste zonlicht komt, ecologisch het meest interessant. Hier komen de meeste planten en diersoorten voor.

Deze stichting heeft volgens de statuten de doelstelling om Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos te bevorderen, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door eigen initiatief tot onderzoek te nemen, dan wel samen te werken met soortgelijk onderzoek door wetenschappers en/of wetenschappelijke instellingen. De bijdrage van de stichting omvat kennisuitwisseling, gebruik van een uitgebreid internationaal netwerk en financiële steun.

Wilt u bijdagen aan onze missie? Meer informatie vindt u onder Steun ons, of doneer direct!


“Door de financiele steun van Stichting Het Kronendak heb ik tijdens mijn stage orang utans kunnen onderzoeken op Sumatra.
Dit heeft een hele mooie publicatie opgeleverd!”

Tom Roth, als MSc thesis student gesteund door de stichting